Pomodoro technika mojimi očami

5/5 - (3 votes)

V novom blogovom článku sa venujem pomodoro technike, ktorá mi v minulosti výrazne pomohla pri plnení úloh. Čas od času ju použijem aj dnes, lebo je veľmi účinná. Vďaka tejto technike viete byť efektívnejší, čo vedie k lepším výsledkom.

A čo to tá POMODORO TECHNIKA je?

Je to druh metódy organizácie času, ktorú vynašiel Francesco Cirillo na konci osemdesiatych rokov. Dnes by som to trošku poopravil, pretože organizovať si čas neviete. Viete organizovať len seba v čase, a to je o prioritách. Možno ste aj vy mali doma v kuchyni časovač. My sme ho doma najviac využívali, keď sa varili vajíčka 🙂 Pán Cirillo používal na vysokej škole časovač, ktorý mal tvar paradajky (pomodoro – tal.), preto pomodoro technika.

Časovač využil k rozdeleniu jednotlivých úloh na 25 minútové úseky, ktoré rozdelil krátkymi a dlhými prestávkami. Hlavnou myšlienkou tejto metódy boli časté prestávky, ktoré zlepšujú duševnú pohodu. Cie­ľom je jej po­u­ží­va­te­ľovi po­skyt­núť ma­xi­málnu kon­cen­trá­ciu, kre­a­ti­vitu a pro­duk­ti­vitu.

Sa­motný Fran­cesco Ci­rillo bol pre­sved­čený o tom, že vý­sledky sa do­sta­vujú veľmi rýchlo. Prvé po­zi­tívne zmeny vo svo­jom pra­cov­nom pro­cese uvi­díte už za 1-2 dni. Jeho slová po­tvr­dzujú aj ti­sícky nad­šen­cov tejto tech­niky po ce­lom svete. Udáva sa tiež, že čas, za ktorý si ľu­dia túto tech­niku úplne osvo­jili, bol 7-20 dní.

Prax

Prácu alebo štúdium rozdeľte na 25 minútové úseky plného sústredenia, ktoré oddelíte krátkymi 5 minútovými prestávkami. Po štvrtom opakovaní nasleduje jedna veľká 15-20 prestávka.

25 minútový úsek (práca, štúdium…)

5 minútová prestávka

25 minútový úsek (práca, štúdium…)

5 minútová prestávka

25 minútový úsek (práca, štúdium…)

5 minútová prestávka

25 minútový úsek (práca, štúdium…)

15 – 20 minútová prestávka

To je celé 🙂

Počas pracovného úseku sa maximálne sústreďujete len na jednu činnosť a nie ste rozptýlení inými činnosťami. Brian Tracy vo svojej knihe „Pán svojho času, pán svojho života“ popisuje, že ak chcete podať čo najlepší výkon, musíte produktívne premýšľať inak ako väčšina pracujúcich ľudí dneška. Najväčší vplyv na vašu kariéru, väčší než ktorýkoľvek iný faktor, je vaša schopnosť využiť pracovný čas vhodne, byť vysoko produktívni a dokončiť viac vecí rýchlejšie a v lepšej kvalite. V súčasnosti si dokonca zamestnanci žiadajú „homeoffice“ a odôvodňujú to tým, že sa potrebujú viac sústrediť na svoju prácu. Keci! Garantujem Vám, že to nepôjde ani doma.

Produktívna práca si vyžaduje vysokú úroveň mentálnych i fyzických síl, disciplínu, sústredenie a odhodlanie dokončiť prácu rýchlo a dobre.

Brian Tracy je presvedčený, že zamestnanci sú rozptýlení všetkým možným a v skutočnosti sa plnohodnotne nevenujú tomu, čomu by sa mali. Facebook, Instagram, sms, prestávka na cigaretu, hry, noviny, magazíny…

Na začiatku pracovného dňa preberajú aký bol včera futbal, či film v TV, potom prvá káva a ani sa nenazdajú, je už takmer 9:00 hod. O 11:00  začínajú premýšľať nad obedom, o fajčiarských prestávkach netreba ani diskutovať. Čas na obed. Po obede opäť diskusia o všetkom možnom, samozrejmosťou je kávička, cigaretka a už sme jednou nohou na ceste domov. „Čo ešte treba nakúpiť?“ „O koľkej mám vyzdvihnúť deti zo škôlky, aký majú dnes krúžok?“ Poznáte to. 🙂 Koľko času sa teda plnohodnotne venujeme práci?

Cie­ľom pomodoro techniky je jej po­u­ží­va­te­ľovi po­skyt­núť ma­xi­málnu kon­cen­trá­ciu, kre­a­ti­vitu a pro­duk­ti­vitu.

Cie­ľom pomodoro techniky je jej po­u­ží­va­te­ľovi po­skyt­núť ma­xi­málnu kon­cen­trá­ciu, kre­a­ti­vitu a pro­duk­ti­vitu.

Mne osobne pomodoro technika pomohla. Spravil som viac práce a kvalitnejšie. Nepoužil som kuchynský časovať ako pán Cirillo, ale využil som mobilný telefón. Klasický budík, aj keď dnes sú už dostupné šikovné aplikácie.

Z predošlého odseku by som zvýraznil disciplínu. Pamätám si na moje prvé 25 minútové úseky. Nezvládal som ich. Prišla prvá sms, samozrejme som si ju musel prečítať. A moje myšlienky už boli mimo prácu. Podobné to bolo aj s mailami. Novinky na Facebooku a správy sú samostatná kapitola. 🙂

Postupne som sa zlepšoval. Naozaj som urobil viac práce a kvalitnejšie. Bol som sám so sebou spokojný. Čo mi robilo problém bolovyrušenie zo strany nadriadeného alebo kolegu. Mal som rozpracovanú úlohu, bol som vo flow a v tom prišiel môj nadriadený a chcel odo mňa nejakú drobnosť.  Šéf je šéf, tak som vystrelil a urobil som čo potreboval. Rozhádzalo ma to a musel som vynaložiť nemalé úsilie, aby som sa vrátil späť do flow.

Naučil som sa zvládať aj to. Pomohla mi jednoduchá veta. „Prídem za vami o pár minút, iba si dokončím prácu.“  Pár minút je akceptovateľných, a ktorý šéf by chcel vyrušovať niekoho pri práci? Fungovalo to. Súrne veci do toho nepočítam.

Ako vyžiť prestávky? To je samozrejme individuálne. Toaleta, občerstvenie, malý pokec s kolegom, pretiahnutie tela, vybavenie telefonátu.

Na záver chcem napísať, že podobných techník či metód je viacero. Je úplne jedno akú použijete, treba len začať. Výsledky sa dostavia veľmi rýchlo a prejavia sa všade okolo vás. Ja ju nepoužívam stále, ale čas od času sa k nej rád vrátim. Záleží na práci, ktorú robím. Použil som ju aj pri písaní tohto blogového článku 🙂

Budem rád, ak do komentára napíšte Vaše postrehy a skúsenosti. Držím palce a majte sa fanfárovo. Miroslav Zaťko

 

forum Komentáre (1)
message Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*
Udelením tohto súhlasu súhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje v rozsahu meno a emailový kontakt boli spracúvané. Súhlas je poskytnutý na dobu 20 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky. Viac o ochrane osobných údajov tu.

collections_bookmark Podobné články
metóda 5 prstov

Metóda piatich prstov

Formuje Vás Vaša osobná skúsenosť. Môžete prečítať všetky knihy o pozitívnom myslení, môžete chodiť každý týždeň na inšpirujúce prednášky, môžete si pozrieť všetky motivačné filmy čo existujú, ale ak nezmeníte svoje myslenie, je minimálna šanca, že sa Váš život zmení.

Pokus s ružou

Zaujímavá ukážka vplyvu našich myšlienok na ružu respektíve na vodu v ktorej je ruža. Zamyslenie sa nad tým, ako myšlienky vplývajú aj na nás samotných. Príde na rad otázka, koľko percent vody tvorí naše telo? Môžete zájsť aj ďalej a skúmať objavy Masaru Emota, ktorý sa zaoberá vplyvu myšlienok na vodu už niekoľko rokov.

Ráno je dôležité

Aké máte ráno? V pohode, usmievate sa – ste stelesnením harmónie, alebo je to ráno plné stresu, naháňania sa a nervozity. Vedzte, že ráno v živote každého človeka je veľmi dôležité. To ako sa naštartujete, naladíte. Nezabúdajte – ste produktom svojich myšlienok.