Usmiate dievča

Pocity a emócie

4.7/5 - (19 votes)

Článok bol aktualizovaný 30.12.2022

Myšlienka je ako raketa a Emócia je palivo. Raketa bez paliva je len veľká opacha železa, ale dajte jej palivo a dovezie Vás na mesiac. Naučte sa pracovať s emočným navigačným systémom. Pýtajte sa: „kde sa nachádzam na stupnici ENS?“ Pociťujem radosť, vášeň, lásku, alebo nudu, hnev…? Tajomstvo úspechu je cítiť sa fajn!

Téme pocity, emócie som spočiatku nevenoval veľa pozornosti. Postupom času som pochopil, že to je jeden s kľúčov k šťastnému životu. Preto by som Vás chcel na začiatku upozorniť, že toto je jedna z najdôležitejších tém na tejto stránke. Emočný navigačný systém sa vo veľkej miere objavuje v dielach Ester a Jerry Hicks, v Systéme univerzálneho kľúča od Charlesa F. Haanela, ale napokon aj v Tajomstve, na ktorom spolupracovalo niekoľko odborníkov v oblasti pozitívneho myslenia. Ester Hicks asi najviac upozorňuje na naše emócie a ich vplyv na dosiahnutie našich cieľov. Upozorňuje na to, že fungujeme na úrovni určitých vibrácii, ktoré vysielame. Zákon príťažlivosti nám potom následne pritiahne do života to, čo sa zhoduje s našimi vibráciami. Vibrácie vznikajú tím ako MYSLÍME. Je už vedecky dokázané, že každá myšlienka má určitú frekvenciu, čiže vibráciu. Zákon príťažlivosti nerozlišuje medzi pozitívnymi a negatívnymi myšlienkami. Pritiahne Vám do života presne to na čo myslíte. Tento Zákon funguje bezchybne. Vo svojej podstate existujú len dve základné emócie a od nich sú odvodené tie ďalšie. LÁSKA A STRACH. Vesmír, Boh, Vyššia sila je jedno ako to nazvete, harmonicky funguje len na základe vibrácie LÁSKY. Z toho vyplýva, že ak chceme do svojho života pritiahnuť niečo pozitívne, mali by sme sa naladiť na túto frekvenciu. Veľmi zjednodušene povedané, ak chcete z rádia počuť pohodovú a výbornú hudbu, ktorá Vám prináša radosť, musíte svoj prijímač naladiť na frekvenciu príslušnej stanice, ktorá túto hudbu hrá.

Staré rádio

Zlaďte sa so zdrojom

Ak sa Vám prestane v živote dariť a začne prevládať negatíva, nie je to pre to, že by Zákon príťažlivosti nefungoval, alebo to o čo žiadate (po čo túžite) už nebolo, alebo nie ste toho hodní, je to len pre to, že ste si  preladili rádio. Dobrovoľne! Zmenili ste frekvenciu a tá príjemná pohodová hudba k Vám už nemôže prúdiť. Prijímač musí byť vždy naladený na vysielač. Toto je to najjednoduchšie vysvetlenie toho, prečo sa veci nedaria tak ako chceme, alebo prichádzajú k nám pomalšie.

To na čo myslíte, je okamžite pripravené ako keby vo vesmírnom sklade a je okamžite pripravené na odvoz k Vám. Sme to iba my, čo bránime, alebo nebránime tomu, aby to k nám prišlo. Dokument The Secret veľmi pekným a jednoduchým spôsobom ukázal ako funguje Zákon príťažlivosti. Každá veta, ktorá je v tomto filme spomenutá je veľmi dôležitá. Jeden z rečníkov Joe Vital hovorí o tom, že tajomstvom úspechu je cítiť sa fajn. Inými slovami byť správne naladený. Vesmíre pracuje na princípe Zákona príťažlivosti. Je nelogické, aby ste si pritiahli nejaké (zmeny, situácie, ľudí, prostriedky…), ktoré sú založené na určitej frekvencii a Vy budete naladení na inej frekvencii. Opakujem, prijímač musí byť vždy naladený na vysielač.

Mp + Ep = Sp

Pozitívne myšlienky spojené s pozitívnymi emóciami tvoria pozitívnu skutočnosť.

Nie je možné myslieť pozitívne (Mp) a cítiť sa pri tom zle (En).  Nie je možné myslieť negatívne (Mn) a cítiť sa pri tom fajn (Ep). Inými slovami – cíťte sa fajn a Vaše myšlienky budú automaticky pozitívne. To je odpoveď pre tých, ktorí sa pýtajú ako naložiť s negatívnymi myšlienkami – je to podľa nich také ťažké!

 

Raketoplán

Myšlienka je raketa a emócie sú palivo

Myšlienka je ako raketa a Emócia je palivo. Raketa bez paliva je len veľká opacha železa, ale dajte jej palivo a dovezie Vás na mesiac.

Prinášam Vám Emočný navigačný systém, ktorý veľmi podrobne popisuje Esther a Jerry Hicks. Je to obrovské tajomstvo úspechu. Postupnými krokmi a prácou by sme sa mali dopracovať k prvým 7 emóciám, ktoré znamenajú všetko to po čom túžime. Ak sa dostaneme pod túto hranicu je veľmi dôležité, aby sme sa opätovne preladili na (emócie) frekvencie, na ktorých pracuje vesmír a tým umožnili, aby vytúžené veci, k nám mohli prenikať ďalej a rýchlejšie. Nech je to čokoľvek. V celej existencii ľudstva túžime vždy len po štyroch oblastiach. ZDRAVIE, BOHATSTVO, LÁSKA, UZNANIE.

To platí aj pri vizualizácii. Cielené využívanie myšlienok na dosiahnutie akéhokoľvek cieľa. Vo chvíli keď si predstavujeme určitú vec, frekvenčne sa naladíme tak ako keby sme danú vec už mali. Tieto emócie nám musia prinášať radosť. A tu je ďalšie vysvetlenie najčastejšej otázky pri neúspechu. „Prečo mi to nevyšlo?“ -prázdna vizualizácia bez emócii. (Raketa bez paliva) -počas vizualizácie síce preciťujem radosť, ale mimo vizualizácie (väčšiu časť dňa) prežívam úplne iné emócie. Vo väčšine prípadov emócie strachu.

Emočný navigačný systém.

Pozitívne emócie

-Radosť, poznanie, pocity sily, sloboda, láska, vďačnosť.

-Vášeň.

-Nadšenie, dychtivosť, šťastie.

-Pozitívne očakávanie, viera.

-Optimizmus.

-Nádej.

-Spokojnosť.

Negatívne emócie

-Nuda.

-Pesimizmus.

-Frustrácia, podráždenie, netrpezlivosť.

-Únava, vyčerpanosť.

-Sklamanie.

-Pochybnosti.

-Starosti, obavy.

-Obviňovanie.

-Strata odvahy, beznádej.

-Hnev.

-Túžba po pomste.

-Nenávisť, zúrivosť.

-Žiarlivosť.

-Pocity ohrozenia, pocity viny, pocit nehodnosti.

-Strach, žiaľ, depresia, zúfalstvo, bezmocnosť.

Keď sa pozeráte na ENS je vhodné si položiť otázku: „Kde sa nachádzam?“

Je viacero spôsobov ako stúpať na stupnici ENS vyššie. Môžete si klásť otázky, alebo si spomenúť na určitú situáciu, ktorá vo Vás vyvoláva radosť, poprípade meditáciou. Každému pomáha niečo iné. Dôležité je to, že to musíte urobiť Vy. Nikto to neurobí za Vás. Tajomstvo toho všetkého je v Zákone príťažlivosti. Ak na nachádzate napríklad na stupnici hnev – vysielate vibrácie hnevu, pretože na hnev myslíte, často krát v hneve hovoríte, hnev prežívate. Zákon príťažlivosti hneď zareaguje a ak zostanete na tejto frekvencii aj naďalej a budete ju podporovať, pritiahne k Vám ďalšie situácie, alebo ľudí, ktoré vo Vás opäť vyvolajú hnev a to predsa nechcete. O tomto to celé je! Na čo myslíte to si priťahujete. Ako sa vidíte vo svojej mysli, tak sa máte. Takže ak niečo v živote chcete, príde prvotná myšlienka, ktorú začnete pomocou emócii podporovať, a ak sa jej budete venovať dostatočne dlho tak sa ZHMOTNÍ. Tak ako z malého semienka dokáže vyrásť krásny strom. Myslite pozitívne, udržujte si len dobré emócie, buďte vždy len dobre naladení. Nevravím, že to je jednoduché, ale poctivá KAŽDODENNÁ práca Vám môže pritiahnuť čokoľvek po čom túžite.

Citát Alberta Einsteina

Všetko v živote závisí od toho ako sa cítite. Každé rozhodnutie v živote urobíte na základe toho, ako sa cítite. Jedinou motivačnou silou v celom živote sú Vaše pocity! Všetko, čo vo svojom živote chcete, chcete preto, lebo to milujete a pretože sa s tým budete cítiť‘ dobre. Všetko, čo v živote mať nechcete, nechcete preto, lebo by ste sa s tým cítili zle. Chcete zdravie, pretože byt‘ zdravý je dobrý pocit. Chcete peniaze, pretože je dobrý pocit môcť si kúpiť‘, čo chcete, alebo robiť, čo sa Vám páči. Chcete mať šťastné vzťahy, pretože sa v nich cítite dobre. Chcete šťastie, pretože šťastie je dobrý pocit. Vaše dobre pocity využívajú moc lásky – moc nad všetkým, čo je v živote dobre. Vaše dobre pocity Vám hovoria, že tadiaľto vedie cesta k tomu čo si prajete. Z knihy „Sila“ Rhonda Byrne

Je možné spraviť veľké skoky?

Dám Vám príklad.

Pred rokmi som sa vo firemnej kuchynke stretol s kolegyňou, ktorá bola do nepríčetnosti vytočená. Opýtal som sa jej čo sa stalo a či jej môžem nejako pomôcť.

-„Volal mi bývalá – neskutočne ma vytáča. Vždy keď mi zavolá, je mi na nič.“

-„Predstav si stupnicu nálad od jeden po desať. Keď Ti zavolá Tvoj bývalý o koľko stupňov dokáže zraziť Tvoju náladu?

-„Asi o päť.“

-„Teraz si predstav celú škálu nálad od úplného šťastia, až po hlbokú depresiu. Desať až mínus desať. Ráno sa zobudíš a si celkom v pohode. Si na úrovni sedem až osem. Doobeda Ti zavolá Tvoj bývalý a tento telefonát spôsobí, že spadneš o päť stupňov, takže si na dvojke až trojke. Zoberme, ale do úvahy aj druhú možnosť. Ráno, keď to nie je úplne dobre. Prší, dcére sa nechce vstávať, si nervózna… Si na úrovni dva. Doobeda Ti zavolá Tvoj bývalý a tento telefonát spôsobí, že spadneš o päť stupňov. Si na úrovni mínus tri. Koľko práce a úsilia Ťa bude stáť dostať sa na úroveň sedem až osem? Veľa a nejde to lusknutím prsta a nejde to za minútu. Človek nie je schopný spraviť veľký skok medzi stupňami za krátky čas. Je to možné, ale postupne. Tvojou úlohou je udržiavať si čo najviac dobrú náladu. Na začiatku Tvojho cvičenia Ti zavolá Tvoj bývalý a spadneš o päť stupňov, cesta z trojky na osmičku je ľahšia, ako s mínus trojky. Postupným cvičením, si budeš čoraz viac uvedomovať hodnotu týchto emócii. Spôsobí to toto. Prestaneš si tieto „telefonáty“ priťahovať (Zákon príťažlivosti – áno, aj keď sa Vám to nepáči, kolegyňa si tieto situácie priťahovala sama) a ak náhodou podobná situácia nastane, tak cez ňu len tak preletíš.“

68 sekúnd.

Dám vám úlohu. Určite máte nejaký sen. Prosím nastavte si na telefóne stopky / odpočet na 68 sekúnd. Zatvorte oči a plne sa sústreďte na svoj sen. Predstavujte si ho v najlepších farbách. Emocionálne to prežite tak, ako by to už bolo. ŠTART. Ako to išlo? Zatúlali sa vám myšlienky? 🙂 Snehová guľa. Možno ste už videli, ako sa snehová guľa kotúľa dole svahom, nabaľuje na seba ďalší sneh a postupne sa zväčšuje. Verte, toto podobenstvo je veľké tajomstvo.

snehová guľa

Na začiatku je myšlienka, čistá energia. Na to, aby ste ju dali do pohybu, potrebujete nejakú akciu, pohyb, palivo… A to je emócia. Bez emócie sa guľa nepohne. Keď ju dáte do pohybu, tak prichádza prvých 17 sekúnd, kedy už guľa nabaľuje prvý sneh. Prichádzajú ďalšie myšlienky, ktoré sa stotožňujú s tou prvou a na základe toho máte viac a viac emócií, ktoré dodávajú guli ešte viac energie. Takto to pokračuje štyrikrát až nastane 68 sekunda. Vtedy je už guľa dostatočne veľká a zákon príťažlivosti začína tvoriť. Prečo tomu tak je? Zákon príťažlivosti akoby vyčkával, či to naozaj myslíte vážne a dáva vám priestor na zmenu. Je to dôležitá časová odmlka. Predstavte si, že by neexistovala. Pri pozitívnych myšlienkach alebo snoch by to bolo super. Napríklad by ste túžili po novom Mercedese. Zatúžili by ste po ňom a odrazu by stálo pred vašim domom. Super. Ale takto to funguje aj pri negatívnych myšlienkach. Zákon príťažlivosti totiž nerozlišuje medzi pozitívnymi a negatívnymi myšlienkami. Nie je hodnotiteľ, či to je pre vás dobré alebo zlé.

Pritiahne vám všetko čo sa s vami vibračne zhoduje, všetko na čo ste naladení.

17s 17s 17s 17s x 4 = 68s

Presne tak, ako spoľahlivo pôsobí zákon zemskej príťažlivosti (gravitácie) na všetku fyzickú hmotu na našej planéte, pôsobí spoľahlivo aj zákon príťažlivosti na všetky vibrácie a na naše myšlienky. Do vášho života pritiahne všetko to, na čo myslíte, ako sa cítite i to ako hovoríte. Ste tvorcovia svojho života. Ste produktom vlastných myšlienok. Váš vonkajší svet je verným zrkadlom vášho vnútorného sveta. A to stojí za zamyslenie. Toto podobenstvo vám môže výborne pomôcť pri výbere vašich myšlienok. Chce to len cvik a sledovať vaše emócie. Ak sa cítite dobre, viete, že aj vaše myšlienky sú dobré. Potom si budete priťahovať aj to dobré do života. Ak zistíte, že sa pri nejakej myšlienke necítite dobre, dali ste guľu do pohybu. Máte ešte dostatočný priestor zmeniť prvotnú myšlienku. Ak tomu dáte stále voľný priestor a vašu prvotnú myšlienku budete podporovať ďalšími podobnými myšlienkami a nebudete sa pritom cítiť dobre, príde 17+17+17+17 a zákon príťažlivosti začne tvoriť. Guľa je už natoľko veľká, že ničí všetko čo jej príde do cesty. Máte strach, že sa vaše súčasné negatívne myšlienky zhmotnia? Tu je odpoveď:

Pozitívne myšlienky sú energeticky niekoľkonásobne silnejšie ako tie negatívne.

Takže ak myslíte na niečo negatívne a nechcete to, stačí začať myslieť pozitívne a celý proces priťahovania toho čo nechcete zastavíte, a navyše si začnete priťahovať to, čo chcete. Jednoducho povedané – nemusíte mať strach. Položte si otázku:

„Ako sa teraz cítim? Ako mi je?“ Cítite napríklad: -Radosť, poznanie, pocity sily, slobodu, lásku, vďačnosť.

-Vášeň.

-Nadšenie, dychtivosť, šťastie.

-Pozitívne očakávanie, vieru.

-Optimizmus.

-Nádej.

-Spokojnosť.

Toto sú pozitívne emócie. Ste na dobrej ceste. Udržujte si to. 🙂

Prednáška:

„Pocity sú jazykom duše“ – 19.3.2013 – Banská Bystrica

Foto:

www.pexels.com

Autor článku:

Miroslav Zaťko

Miroslav Zaťko 2022 Autor článku pozitivnemysliet

 

Aktualizované:

29.4.2021

Odporúčam knihy od Esther a Jerry Hicks:

Citáty k článku:

forum Komentáre (10 komentárov)

Dobrý deň.
Prosím o radu ako sa postaviť pre mňa k dosť delikátnej záležitosti. Vôbec neviem ako reagovať na problém, ktorý ma trápi dosť dlho. Mám dlhoročnú kamarátku, poznáme sa už veľmi dlho. Máme už 52 rokov obidve a poznáme sa minimálne 45 rokov. Kedysi sme boli najlepšie kamarátky. Začalo sa to meniť postupne, keď sa vydala ako 22. ročná. Má krásnu rodinu, ktorú jej prajem, už je aj babičkou dvoch vnúčat. Pred 3 rokmi prekonala rakovinu prsníka, čo som ozaj rada. Má manžela, ktorý by ju aj na rukách nosil, ale je tam jedno ale… Ja som stále slobodná, ale na tom sa nič nemení, že sme sa stretávali často a stále. Najviac ma mrzí, že jej manžel sa sem tam dožadoval pozornosti odo mňa. Nepáčilo sa mi to a ani sa nikdy medzi nami nič nestalo, ale zmenil sa môj postoj k nemu a samozrejme že sa to dotýka aj jeho manželky a mojej kamarátky. Čím viac som sa im začala vyhýbať a nevyhľadávať ich spoločnosť. Veľmi som sa zmenila aj vo vzťahu ku kamarátke, lebo neviem ako mám všetko riešiť. Nechcem jej povedať čo sa dialo, pretože sa bojím že by sa to otočilo proti mne a ja by som bola tá zlá. Nedávno mi napísala správu, že ju mrzí moje chovanie a chcela by odo mňa vysvetlenie. Som dosť zúfalá. Veľmi by som chcela počuť stanovisko úplne nestranného človeka. Už viac krát som Vám písala a vždy ste mi odpovedali k mojej spokojnosti. Veľmi pekne ďakujem.

Dobrý.
Áno, je to naozaj chúlostivé a verím Vám, že vás to trápi keď ide o toľkoročné priateľstvo.
Napadajú mi dve riešenie a obe sú spojené s komunikáciou.
1.
Povedzte priateľke pravdu. Vložte do toho najviac emócii, nehu a priateľstvo. Povedzte, že vás to trápi a chceli by ste to zmeniť, navyše by Vás to bolelo, keby táto skutočnosť ovplyvnila Vaše priateľstvo, ale hlavne ich manželstvo. Ak je to dobrá priateľka, tak Vás minimálne vypočuje. Možno sa trápite úplne zbytočne. Možno to majú s manželom dávno odkomunikované. Možno už podobnú skúsenosť s manželom a inými ženami má a berie to ako malichernosť. Mávne nad tým rukou. Vy ich navonok vnímate ako dobrý pár. V skutočnosti to môže byť všetko inak. Áno, treba brať do úvahy aj fakt, že to nezoberie pozitívne. Z Vašej strany ide o úprimný vzťah, kde by klamstvá, faloš a neserióznosť nemali čo robiť. Jeden môj známi hovorí: „Ak chceš aby hnis vyšiel, musíš jednoducho zarezať. A to občas bolí, ale potom príde úľava.

2.
Porozprávajte sa najprv s ním medzi štyrmi očami. Tak isto mu vysvetlite, že vás trápi narušenie vzťahov, ktoré bolo niekoľko rokov bezproblémové. Vysvetlite mu, že ste ich prestala kontaktovať, práve pre jeho nevhodnú aktivitu. Doplatilo na to vaše priateľstvo. Svojej priateľke nechcete ublížiť. Možno sa Vám ospravedlní a vysvetlí, že to je všetko jedno veľké nedorozumenie. O rok sa na tom všetci zasmejete. Ale ak bude jeho aktivita pokračovať, tak malé postrašenie nezaškodí. Informácia vašej priateľke a jeho manželke by ho asi nepotešila. Stiahne sa a dá vám pokoj. Áno, žiaľ bude tam už narušenie dôvery.
Nech si už vyberiete akúkoľvek variantu, začnite otázkou: „Prečo to chcete riešiť? Jasne si pomenujte motív.“ A určite si priority.
Moja posledná rada sa týka vášho stavu. Verím, že máte svedomie čisté, preto si nič nevyčítajte, neobviňujte sa, nebuďte obeť. Strata priateľstva bolí, ale verte mi, že by bolo ďaleko horšie keby sa zhoršil váš zdravotný stav pre trápenie sa za niečo, za čo nemôžete. Majte sa rada. MZ

Dobry den mna zakon pritazlivosti zaujima a toto nie je prvy krat co som sa s tym stretol ale vzdy sa pise alebo hovory o pozityvnom mysleni a tu je problem neviem si udrzat tie myslienky proste bud sa z toho vyspim alebo mi ju pokazi niejaky clovek a ja by som sa chcel opytat ci nie je niejaky sposob ako sa nad tym povzniest alebo sa to musim naucit sam dakujem a opravedlnujem sa za gramaticke chyby .

Dobrý deň.Ked ja som ta co ublizila a bola som sa ospravedlnit dotyčným osobam a oni ze vsetko je v poriadku no do casu kedy sa tvaria ze ma nepoznaju to je cca po 2r.Som z toho smutna lebo viem ze chyba je na mojej strane no lutujem to ale mam aj svoju hrdost.A velmi prekrucaju udalost to uz je len detail.

Dobrý deň.
Čo môžete zmeniť na tom, čo ste robili včera ráno o 6.30?
NIČ!
Minulosť už nezmeníte.
Žasli by ste koľko energie strácate tým, že sa prehrabávate v minulosti.
Treba za touto udalosťou spraviť hrubú čiaru a energiu nasmerovať správnym spôsobom.
Existuje sedem najviac deštruktívnych emócii, ktoré spôsobujú prakticky väčšinu ochorení.
Hnev, závisť, krivda, nenávisť, ľútosť, strach, strach za iných.
Verím, že ste sa zo srdca ospravedlnili a že Vás to mrzí.
Pýtam sa ako môžete ovplyvniť to, ako Vaše ospravedlnenie príjmu ostatní?
Nijako!
V=U+R
Výsledok môžete ovplyvniť len Reakciou na Udalosť.
Aktuálnu udalosť ste popísali vo Vašej správe. Aká bude Vaša reakcia?
Obviňovanie, hnev, úloha obete, ospravedlňovanie sa do nekonečna, smútok, ľútosť….!!!???
Ste produktom Vašich myšlienok. Je to len a len na Vás.
Buďte múdra.
Držím Vám palce.

Zdravim vas volam sa Pavel a poz. mysleniu sa venujem uz asi 3 mesiace za ten cas sa mi prihodilo mnozstvo pozitivnych udalosti a mozem spokojne prehlasit ze sa mi dari za co som vam neskutocne vdacny.. mam vsak jeden mensi problem ktory by sa dal vyriesit len hladam odpoved ako.. ja zijem zo starymi rodicmi a viete ako to je zo starymi ludmi ze sa stazuju… moji neustale hundru ze su chory ze nemaju peniaze nic sa im nepaci a aj vo mne vidia len to negativne.. problem je ze ma to ubija. Cely den som naladeny skvele akonahle pridem domov a pocujem ich tak ma nutia ich postoje a slova mysliet tak ako oni .. prosim poradte co mam v takomto pripade urobit … dakujem za pripadnu odpoved ☺

Dobrý deň pán Zaťko, zaoberám sa pozitívnym myslením už viac ako rok a mnoho vecí mi vychádza presne tak, ako chcem,ale je tu jedna záležitosť, ktorá mi zatiaľ nevychádza a to je získanie práce. Veľmi ma láka práca v zdravotníctve. Vyštudovala som večerne strednú zdravotnícku školu i napriek tomu, že každý krútil hlavou či som normálna (mám totiž VS vzdelanie v odbore, kt. ma nebaví no musela som to doštudovať). No po štúdiu sa to niekde zablokovalo a odvtedy stále skúšam a skúšam a nič. Mám kamarátku, ktorá je tiež nezamestnaná a neustále sa na to sťažuje preto mám pocit, že to na mňa dosť vplýva a asi to ma brzdí. Mám pocit, že keď sa nedarí jej, tak ako sa môže dariť mne. Dosť ma to desí, že sa z toho nevymotám. Čo mám spraviť, aby som sa nedala ovplyvniť druhými ľuďmi a ich nezdarmi? Vopred ďakujem za radu.

Dobrý deň.
Niekedy prvý pocit býva ten správny.
A to platí aj vo Vašom prípade.
Vo všeobecnosti naladenie je veľmi dôležité.
Radosť, vášeň, nadšenie…. to sú tie pocity, ktoré majú sprevádzať Vaše myšlienky, Váš slovník.
Minulý rok sa mal možnosť hovoriť s jednou pani, ktorá si hľadala prácu.
Do zošita snov si napísal presný popis svojej práce.
Následne sa začala správať tak, ako keby už prácu mala.
Každé ráno si pripravovala, dokonca si išla kúpiť nové šaty.

Skúste nad tým popremýšľať. Držím Vám palce.

Dobrý deň,
už dlhú dobu sa zaoberám pozitívnym myslením, ale podstata citov my stále uniká. Mám zošit snov, všetko robím tak ako mám, ale neviem do toho vložiť emócie. Aj to čo v živote chcem najviac, keď na to myslím, neviem byť šťastný alebo vyvolať ten pocit šťastia. Viem, že pocit je veľmi dôležitý a bez toho to nefunguje, preto ma to hnevá. Vedeli by ste mi nejako pomôcť, pretože niektoré veci, ktoré v živote chcem sú pre mňa veľmi veľmi dôležité. Ďakujem.

Dobrý deň.
1.Skúste si spomenúť na niečo čo sa Vám už v živote podarilo. Na ten pocit.
Tento pocit si udržte a myslite na niečo po čom túžite, ale tak ako by to už bolo.
Niekedy pomáhajú aj veselé príhody. Ide o ten pocit radosti, šťastia, dobrej nálady.
Ide o správne zladenie so zdrojom.
Vesmír, Zdroj, Boh – (nechám na Vás akú terminológiu si vyberiete) je presne o týchto frekvenciách.
Na túto tému odporúčam prečítať si knihy od Esther Hicks.
Držím palce.

message Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*
Udelením tohto súhlasu súhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje v rozsahu meno a emailový kontakt boli spracúvané. Súhlas je poskytnutý na dobu 20 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky. Viac o ochrane osobných údajov tu.

collections_bookmark Podobné články

Pozitívne myslenie

„Môžete byť čím chcete, len keď v to s dostatočnou presvedčivosťou veríte a konáte podľa toho s vierou. Všetko čo myseľ dokáže vymyslieť a v čo verí, môže aj uskutočniť!“ Napoleon Hill

Zákon príťažlivosti

„Presne tak, ako spoľahlivo pôsobí zákon zemskej príťažlivosti (gravitácie) na všetku fyzickú hmotu na našej planéte, pôsobí spoľahlivo aj zákon príťažlivosti na všetky vibrácie.“
Esher Hicks

metóda 5 prstov

Metóda piatich prstov

Formuje Vás Vaša osobná skúsenosť. Môžete prečítať všetky knihy o pozitívnom myslení, môžete chodiť každý týždeň na inšpirujúce prednášky, môžete si pozrieť všetky motivačné filmy čo existujú, ale ak nezmeníte svoje myslenie, je minimálna šanca, že sa Váš život zmení.