Rozhovor s Rastislavom Medveďom a Róbertom Mészárosom

5/5 - (8 votes)

Článok bol aktualizovaný 15.4.2021

Napadlo Vám niekedy, kto sú Vaši predkovia? Kde siahajú Vaše korene? Ja pochádzam z Trenčína, ktorého dominantou je Trenčiansky hrad. Verte mi, že keď som bol malý, tak ma napadla myšlienka či Matúš Čák Trenčiansky náhodou nebola moja rodina. Teraz sa nad tým smejem, napriek tomu, že moji priatelia by mi s touto informáciu mohli pomôcť.

V roku 2016 som sa zúčastnil Žilinského Biznis Networkingu, kde som spoznal dvoch mladých pánov. Tipoval som im pod tridsať a čakal som oblasť ich záujmu. Keď sa prestavili, bol som rád, že sedím. „Sme tím skúsených genealógov a našou hlavnou doménou je pátranie po predkoch v matričných a archívnych spisoch. Vyžívame sa v čítaní spisov a zostavovaní rodokmeňov.“ Čakal som všetko, ale toto nie. Spomenul som si na svoje detstvo a myšlienka, ktorá ma napadla. „Čo ak som rodina Matúša Čáka Trenčianskeho?“ Prinášam Vám zaujímavý rozhovor s dvomi vzdelanými mladými pánmi o ich nezvyčajnom biznise.

1.Chlapci, tak hneď na začiatok, mohli by ste zistiť či som potomok Matúša Čáka Trenčianskeho?

Rasťo: Zistiť by sme to vedeli, no bez podrobného výskumu ti nemôžeme sľúbiť, že si naozaj jeho potomok. 🙂

2.Úprimne, Vaši rovesníci vo väčšine prípadov riešia iné veci. Kde sa zrodila myšlienka hľadania rodokmeňov?

Robo: Venovali sme sa činnosti, pri ktorej sme mali viacerých zaujímavých klientov a chceli sme im dať pridanú hodnotu. Vedeli sme, že to musí byť niečo zaujímavé a netradičné. Nakoniec nám k inšpirácii pomohla priateľka môjho kamaráta, dobré víno, a myšlienka tvorby rodokmeňov bola na svete.

Tim DYNASTICRóbert Mészáros, Tomáš Hrubý, Rastislav Medveď

3.Napadlo Vás, že by to mohlo presiahnuť až do biznisu?

Rasťo: V tom momente nie. S Robom to spolu ťaháme už niekoľko rokov a osvedčilo sa nám, že pri každom dôležitom nápade si necháme pár dní na uležanie myšlienky a rozhodnutie. Vždy keď počas týchto pár dní padlo slovo na rodokmene, prikývli sme, že je to zaujímavý nápad. Vtedy sme ešte nevedeli čo reálne znamená tvorba rodokmeňov a aké je to náročné.

Naši kolegovia musia ovládať latinčinu, starú nemčinu a maďarčinu. V týchto jazykoch je vedená väčšina archívnych materiálov (matrík). Okrem toho je nutné ovládať aj čítanie rôznych druhov písiem, medzi náročnejšie patrí cyrilika (používaná vo východoslovenskom gréckokatolíckom prostredí), či nemecké novogotické kurzívne písmo Kurent, ktoré sa používalo v rakúskych a českých krajinách do konca 19. storočia.

Pri pátraní často komunikujeme so zahraničím.

Slovensko je príliš malá krajina na to, aby naši

predkovia neputovali aj za hranice.

Ovládať vyššie uvedené jazyky je jedna vec, no je potrebné dokázať pochopiť rozloženie ľudí v rodokmeni, správne určiť rodinné väzby, identifikovať predkov a vôbec to najdôležitejšie je nájsť zápisy, v ktorých sú predkovia spomenutí.

Máme šťastie, že našich kolegov práca veľmi baví, napĺňa a nevzdajú sa pri prvej prekážke. Náš Tomáš je známy tým, že sa v hľadaní spisov nezastaví, až pokým nemá potvrdenú existenciu spisu zo všetkých strán. Je tak skvelý, že jeden prípad mu nedal spávať, vrátil sa k nemu po roku a v zjavne neriešiteľnej situácii, kde neexistovali spisy o jednom predkovi klienta, sa mu podarilo vypátrať stopu z úplne inej strany. Nakoniec sa mu na predošlý výskum podarilo nadviazať a dopátrať sa až ku koreňom rodu.

4.OK, dajme si príklad. Prídem za Vami ja, s požiadavkou, že chcem vedieť kto sú moji predkovia. Čo odo mňa potrebujete?

Róbert: Keby si bol probantom výskumu, teda východiskovou osobou, výskum by sme rozdelili na 4 hlavné rody na základe tvojich starých rodičov zo strany matky aj otca.

Pred spustením výskumu si ujasníme v ktorom rode by si chcel pátrať a požiadali by sme ťa o úvodné podklady pre pátranie, teda rodné listy, sobášne listy, prípadne úmrtné listy starých rodičov. Ak by si nemal čas na vyhľadanie týchto dokumentov, môžeme ich za teba vyhľadať aj my.

5.Aha, to ma nenapadlo. Mamina alebo otcova strana. Takže si to treba dobre premyslieť, poprípade si dať pozrieť obe strany? 🙂 Máte aj také požiadavky?

Róbert: Aby bol rodokmeň kompletný, je samozrejme dobré pátrať v oboch vetvách rodiny, resp. vo všetkých štyroch rodoch. Keď sa klienti rozhodnú pre rodokmeň, väčšinou chcú vedieť všetko čo sa dá.

Toto rozhodnutie samozrejme nechávame na klienta. My mu počas výskumu vždy povieme aké sú možnosti pátrania, či sa v oblasti, kde žili jeho predkovia zachovali spisy s dostatočnými informáciami, prípadne mu odporučíme pátranie v ďalších rodoch, ktoré by mohlo priniesť zaujímavé výsledky a napríklad aj podklady pre rodinný erb.

Výskum si žiada svoj čas.

6.Takže máte informáciu, že chcem pozrieť napríklad starých rodičov z otcovej strany. Dodám vám podklady pre výskum a čo nasleduje potom?

Róbert: Náš genealóg, ktorému bude pridelený tvoj prípad, preskúma dodané materiály. Na základe podkladov vytvorí predbežný postup výskumu a usúdi, či budú potrebné výjazdy do matrík a archívov, prípadne či bude potrebné splnomocnenie.

Následne spoločne konzultujeme tieto informácie a ty si zvolíš, v ktorom rode chceš pátrať najskôr. No a potom sa pustíme do práce.

7.Môže sa stať, že musíte vycestovať aj za naše hranice? Viem si predstaviť, že hrabať sa v starých maďarských matrikách asi nebude sranda. Apropo, na aké prekážky ešte narážate?

Rasťo: Pri pátraní často komunikujeme so zahraničím. Slovensko je príliš malá krajina na to, aby naši predkovia neputovali aj za hranice. Tu musím pochváliť zahraničné archívy a matriky za ich dobrú komunikáciu. Vždy nám vedia poradiť, kde sa nachádzajú spisy alebo mikrofilmy s hľadanými údajmi a tak presne vieme, na ktoré miesto musíme uskutočniť výjazd.

S maďarskými matrikami to veru nie je úplná sranda. Maďarsko (ako bývalé Uhorsko) má obrovské archívy s obsiahlymi údajmi a pátranie v nich je ako hľadanie ihly v kope sena – obzvlášť ak pátrame po šľachtických predkoch. Na to všetko majú tieto matriky dobre zachované a keď raz nájdeme stopu, tak sa jej dá dobre držať. Tu opäť musím vyzdvihnúť komunikáciu zo strany archívov a ochotu poradiť.

8.Keď Vás tak počúvam, zisťujem že Váš biznis je veľa o čase, trpezlivosti a precíznosti. Stíhate to?

Rasťo: Máš úplnú pravdu. Pátranie po predkoch si vyžaduje božskú trpezlivosť, pedantnosť a kľud. Overilo sa nám, že toto môže robiť naozaj len človek, ktorý sa v tom vyžíva. 🙂

Róbert: Výskum si žiada svoj čas, no pracujeme na tom, aby sme klientovi za zaplatený čas (fungujeme na hodinovej sadzbe) dodali vždy čo najviac informácií o predkoch s garanciou správnosti a zároveň ich aj trošku ozvláštnili údajmi z doplnkových zdrojov.

9.Aký dostanem výstup a ako dlho to trvá?

Róbert: Výskum rozdeľujeme na fázy a po každej fáze dostane klient dokument v elektronicej forme, v ktorom sú zhrnuté výsledky našej práce a diagram s vypátranými predkami. Na základe tohto dokumentu si vieme s klientom stanoviť, ktorému rodu sa budeme venovať v ďalšej fáze výskumu. Pri ukončení genealogického výskumu tento dokument uzavrieme a v tlačenej podobe klientovi odovzdáme. Kompletný genealogický výskum môže trvať aj tri mesiace, všetko záleží od komunikácie s archívmi a matrikami.

Záverečná správa

Rasťo: Našim „klenotom“ je Kronika rodu. V dokumente z genealogicého výskumu sú informácie podané viac technicky. Kronika rodu je písaná formou príbehu o rodine, jej úskaliach, ale aj radostiach, ktoré predkovia zažili.

Pre zostavenie kroniky je potrebný doplňujúci výskum v archívoch a ďalších zaujímavých zdrojoch, ako súpisy obyvateľstva, daňové súpisy, urbáre a podobne. Na základe týchto zdrojov, ktoré nie sú tradičné pri genealogickom výskume, zistíme o predkoch viac. Vieme vytvoriť rozbor priezvisk členov rodiny, zamerať sa na popis ich remesiel, životných situácií na základe geografickej polohy, politickej situácie v krajine, vojnových konfliktov a podobne.

V Kronike klientovi priblížime jeho predkov tak, ako keby ich reálne poznal a bol hrdý na to, čo všetko dokázali prežiť a zabezpečiť pokračovanie rodu.

Vytvorenie kroniky môže trvať ďalší mesiac, niekedy dva. Záleží to od dostupnosti zdrojov, keďže je Kronika našim „klenotom“, musí aj dobre vyzerať.

Po vytvorení textu ho nechávame prejsť jazykovou korektúrou, naše grafičky ho spracujú do tlačovej podoby spolu s ilustračnými obrázkami a nechajú ju vytlačiť. Naši klienti väčšinou volia semišové dosky, no práve pracujeme aj na ďalších možnostiach prevedenia.

Kronika rodu

Róbert: Rodokmeň vieme spracovať aj do grafickej podoby. Naše grafičky vytvoria v programe obraz s rodostromom podľa klientovych preferencií. Za tvorbou obrazu sa skrývajú hodiny práce, pretože každé okienko s informáciami jednotlivých predkov je potrebné pracne modelovať – každý rodokmeň je iný, má iný počet predkov a tak nemôžeme vytvoriť všeobecnú šablónu. To je na druhú stranu dobré, pretože sa nám zase potvrdilo, že každý rodokmeň je jedinečný a iný ako ten druhý.

10.Môžem sa na Váš výstup spoľahnúť? Ako môžem vedieť, že informácia o mojich predkoch je pravdivá?

Rasťo: S touto otázkou sa stretávame celkom často. Je to úplne prirodzené, že sa nás to klienti pýtajú. Z tohto dôvodu sme vytvorili systém dôkazov.

Všetky priebežné dokumenty z genealogického výskumu, vrátane Kroniky rodu, obsahujú poznámky pod čiarou, kde je uvedený každý jeden zdroj týkajúci sa každého jedného vypátraného predka. To znamená, že je tam uvedený archív/matrika, názov matričnej knihy, číslo strany a poradové číslo zápisu.

Ak by mal klient záujem o overenie informácií, vie si ich vyhľadať alebo overiť u iného odborníka.

11.Kto sú Vaši klienti? Spomínali ste mi, že sa stretávate s tušením, že klientovi predkovia boli bohatí „zemepáni“. Ako ja s Trenčianskym hradom 🙂

Róbert: Máme dva hlavné typy klientov. Jedným z nich sú ľudia, ktorí sa chcú odlíšiť od spoločnosti, istým spôsobom vyniknúť, v dobrom slova zmysle sa pochváliť tým, že poznajú príbeh ich rodu. Rodokmeň im tak pridá pocit hrdosti na svoj rod, ak ho môžu niekomu ukázať.

Druhým typom klientov sú rodiny, kde sa spojí viacero členov a rodokmeň venujú ako dar. Najčastejšie je darovaný na 60te alebo 70te narodeniny rodičov, prípadne starých rodičov. Stalo sa nám, že rodokmeň bol darom na výročie svadby, aj na Vianoce.

Oslovil nás aj podnikateľ, ktorý chcel darovať rodokmeň svojmu obchodnému partnerovi. Celkovo je rodokmeň skvelým a hlavne netradičným darom.

12.Môže prísť aj sklamanie? Roľník Janko Steblo. Stáva sa?

Rasťo: Za nášho pôsobenia sme sa stretli už s rôznymi výsledkami. 🙂 Niekedy sa nazývame aj „boriči babkiných mýtov“. Neraz sa stalo, že klient za nami prišiel s tým, že jeho babka mu celý život tvrdila, že majú modrú krv. Klienta vždy veľmi diplomaticky informujeme o tom, že je zaujímavé čo sa v rodine traduje, no až genealogický výskum potvrdí, či je to pravda.

Počas našej práce sme našli veľa zaujímavých ľudí so

zaujímavými remeslami, napríklad prievozníkov na

Dunaji, kováčov, kočišov, sklárov, vinohradníkov či drevorubačov.

Stalo sa, že výskum to potvrdil, no stalo sa, že výskum to aj vyvrátil. Vtedy prišla úsmevná situácia, kedy to klient zobral športovo, no povedal, že jeho rodina to bude rozdýchavať dlhšie. 🙂

Vo všeobecnosti hovoríme klientom, aby svojich predkov neškatuľkovali podľa toho, do ktorej spoločenskej vrstvy patrili. Vysvetľujeme im, čo všetko ich predkovia museli v živote zvládnuť, aby sa mohli postarať o rodinu, aby mohli zachovať svoje pokolenie, a že titul na tom nehrá žiadnu rolu.

Veď roľníka by sme dnes mohli nazvať manažérom. Tento manažér riadi svojich „zamestnancov“, ktorí pracujú na jeho pôde. A taký bohatý roľník mohol mať viac majetku ako chudobný šľachtic, takže predkov určite netreba vopred odsudzovať.

13.Spomínate si na nejaké kuriozity?

Rasťo: Tých bolo viac 🙂 Aby sme zachovali výskumné tajomstvo, tak nebudeme zachádzať do detailov, ale pri „borení babkiných mýtov“ to len začína. 🙂

A teraz seriózne. Počas našej práce sme našli veľa zaujímavých ľudí so zaujímavými remeslami, napríklad prievozníkov na Dunaji, kováčov, kočišov, sklárov, vinohradníkov či drevorubačov. Našli sme zakladateľov obcí, správcov šľachtických majetkov, či panských poľovníkov. Podarilo sa nám nájsť zbojníka pôsobiaceho na severe Slovenska, a v jednom výskume sme vypátrali až 5 rodov so šľachtickými predkami.

Každý pracovný deň je pre nás kuriózny a zaujímavý. Nedávno som bol v archíve, kde mi úžasná pani v študovni povolila prezrieť matričnú knihu z roku 1686! Ak by táto kniha nebola zreštaurovaná, tak by som ju jednak nemohol držať, na druhú stranu by sme nemali údaje potrebné pre výskum.

Naša práca je veľmi zaujímavá, no nemohli by sme ju robiť bez záslužnej práce archivárov, vďaka ktorým sa záznamy zachovali. Ich práca je často nedocenená, tak sa im chcem za celý tím aspoň touto cestou poďakovať.

14.Ozaj aký máte rekord, čo sa týka dosiahnutého roku, kam ste sa dostali?

Róbert: Dostali sme sa až do roku 1675.

Mnoho starých matričných kníh zo 17. storočia sa do súčasnosti nezachovalo v dôsledku Povstania Františka II. Rákociho v rokoch 1703-1711. Ďalšia časť matrík, a to aj z mladších období bola zničená následkom vojnových udalostí, živelných pohrôm či nedbanlivosťou osôb, ktoré tieto knihy opatrovali. Preto je každý výskum jedinečný.

15.Teoreticky. Zistili by ste, že ich predok vášho klienta, bol veľmi bohatý „zemepán“, ktorý vlastnil veľkú časť pôdy. Vedeli by ste to na základe údajov v matrikách dokázať. Mohol by si klient právne niečo nárokovať?

Róbert: Úzko spolupracujeme s právnickou firmou, ktorá sa špecializuje na prácu s majetkami. Sú to odborníci a v tomto smere sú našim klientom kedykoľvek nápomocní. Na základe výsledkov rodokmeňa a dodaných podkladov o majetkoch vedia analyzovať situáciu a vyjadriť sa, či je navrátenie majetkov možné.

Tým, že sa na Slovensku dosť zásadne menili politické systémy, je niekedy náročné vysúdiť späť zoštátnené majetky, takže treba rátať s pozitívnym, ale aj negatívnym verdiktom.

16.A čo takto ísť opačne, je to možné? Zoberiete si nejakú zaujímavú historickú postavu, napríklad Ľudovíta Štúra ako vo filme Kandidát, a pôjdete smerom do súčasnosti.

Rasťo: Je to možné. Ak však ideme z minulosti do súčasnosti, tak sme trošku limitovaní. Spisy z minulosti do roku cca. 1905 sa nachádzajú v archívoch, kde sú verejne dostupné. Od roku 1905 do súčasnosti platí ochrana osobných údajov a na pátranie v matrikách potrebujeme splnomocnenie.

Ak by sme teda pátrali z minulosti do súčasnosti, zasekli by sme sa okolo roku 1905. Museli by sme nájsť žijúcich potomkov daného rodu, získať od nich splnomocnenie a rodokmeň dotiahnuť až do súčasnosti. Bolo by to dosť pracné, no zaujímavé.

Záujemcovia o vytvorenie rodokmeňa pribúdajú.

17.Viem, že Vás zaujímajú aj erby. Spomínam si na obdobie Vladimíra Mečiara, keď v jeho vile viala vlajka s jeho erbom. Možno ešte vlaje, neviem, ale táto téma sa zrejme nebude týkať len súkromných osôb. Kto všetko sa na Vás obracia s touto témou?

Róbert: Erby sú veľmi zaujímavé, pretože sú jednoznačným identifikačným znakom rodu. Zostavujeme ich na základe prísnych heraldických pravidiel. Vďaka tomu dávame klientom možnosť zápisu erbu do Heraldického registra (hlavná inštitúcia pre erby). Ak je erb zapísaný do Heraldického registra, môžu ho použiť výlučne len členovia rodu.

Erb je možné použiť ako logo rodinnej firmy, ktorá je hrdá na svoje rodinné zázemie. Možno ho použiť na vizitke, ako rodinnú pečať, prípadne si z neho dať urobiť rodinné hrnčeky – fantázii sa medze nekladú.

18.Aké sú Vaše plány do budúcna, kam chcete Váš biznis posunúť?

Róbert: Rozhodne sa chceme stále zlepšovať. Nie sme typy ľudí, ktorí sa urazia kvôli tomu, že im niekto povie svoj názor. Sme plne otvorení spätnej väzbe našich klientov či verejnosti – pokiaľ sú konštruktívne a vieme vďaka nim vylepšiť našu prácu.

Systém práce budujeme od začiatku a sme v štádiu, kedy sme v ňom spojili spokojnosť klientov, ale aj našich kolegov. Pokladáme to za úspech, pretože je za tým veľa úsilia, testovania komunikácie, spôsobu práce našich kolegov a podobne. Nechceme však zaháľať ani v tomto smere, a preto je systém pripravený na ďalšiu skúšku, a teda zvýšenie objemu práce.

Záujemcovia o vytvorenie rodokmeňa pribúdajú, z čoho sa veľmi tešíme a sme pripravení odhaliť príbeh ich rodov.

Máme plány aj do budúcnosti a veľmi radi vám o nich povieme pri ich spustení. 🙂

19.Rozhovor je pre portál o pozitívnom myslení, napredovaní, úspechoch. Bez viery, že to dokážete by to zrejme nešlo. Čo Vás motivuje?

Rasťo: Motivuje ma, že robím, čo ma baví. Je to neskutočný pocit, ktorý ma ráno ťahá z postele a vďaka ktorému si užívam život. Pomáha mi prekonávať prekážky, byť vytrvalým, ísť si za svojimi cieľmi 🙂

Róbert: Mojou nekonečnou motiváciou je pocit prinášať ľuďom službu, ktorá pomáha spoznať ich vlastnú minulosť a priniesť príbehy ich predkov najmladšej generácii. Zároveň to dopĺňa fakt, že sme s Rasťom sami sebe pánmi a len na nás a našom tíme závisí, aký progres na trhu urobíme 🙂

20.Napadajú Vás nejaké knihy, ktoré Vám pomohli osobne, alebo v podnikaní a radi by ste ich odporučili našim čitateľom?

Rasťo: Tých kníh je viac, no vyzdvihnem dve hlavné. Kniha Istou cestou k bohatstvu (Wallace D. Wattles) je zázračná. Autor ju napísal v roku 1910, má teda viac ako sto rokov, a aj po takom čase je pravdivá ako nikdy predtým. Jej čaro je v tom, že nech ju čítaš v akejkoľvek životnej situácii, vždy v nej nájdeš to, čo potrebuješ.

Druhá kniha je od Robina Sharmu, volá sa Líder bez titulu. Túto knihu som dostal od mojej sestry, a viac ako rok som sa do nej nevedel pustiť. Veci sa dejú vtedy, keď majú, a chytil som ju do ruky, keď som to potreboval 🙂 Je to kniha o tom, ako prevziať opraty nad svojím životom a nastúpiť na cestu k svojim cieľom, cestu k úspechu.

Róbert: V podnikaní nám pomohli napríklad kniha Práce na dálku a kniha Restart (Jason Fried a David Heinemeier Hansson), Čtyřhodinový pracovní týden (Tim Ferriss), Snězte tu žábu! (Brian Tracy).

Odporúčam:

Spomínané knihy nájdete aj v našom zozname.

21.A teraz naše milé, malé pravidlo. Máte možnosť povedať akékoľvek posolstvo čitateľom stránky www.pozitivnemysliet.sk

Rasťo: Som toho názoru, že život treba žiť, nie prežívať. Choďte za tým, čo chcete. Robte chyby. Nenechajte sa odradiť prvým popálením, či nepriaznivým názorom okolia. Buďte sami sebou a dostanete sa medzi ľudí s podobným myslením. Veľa sa učte a svoje vedomosti odovzdajte tým, ktorí to ocenia.

Róbert: Svet patrí tým, ktorí sa z neho nezložia 🙂 Schopnosť prevziať zodpovednosť za svoj život je ešte stále pre mnohých tabu. Netreba sa toho báť. Je to cesta, ktorú budú pretínať úspechy aj pády, ale v konečnom dôsledku každý z nás príde do svojho cieľa 🙂

Ďakujem a prajem veľa úspechov.

 

Bližšie informácie o spoločnosti DYNASTIC nájdete na :

www.dynastic.sk

forum Komentáre (2 komentáre)

Ďakujem „zemepánovi“ Mirkovi za skvelý článok a sprostredkovanie zaujímavých informácii. Človek žasne v čom všeličom ľudia podnikajú a dokážu byť úspešní,keď vedia čo chcú a idú si za tým. Chapom z Dynasticu prajem všetko dobré,hlavne veľa trpezlivosti a spokojných klientov 🙂

message Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*
Udelením tohto súhlasu súhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje v rozsahu meno a emailový kontakt boli spracúvané. Súhlas je poskytnutý na dobu 20 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky. Viac o ochrane osobných údajov tu.

collections_bookmark Podobné články

Rozhovor s Michalom Hrehušom

Michala Hrehuša sledujem pomerne dlhý čas. Nie len jeho aktivity v rámci Facebooku a motivačných kalendárov. Pre mňa je stelesnením úspechu, chuti pracovať i inovovať. Keď som sa rozhodol robiť rozhovory na mojej stránke, bol jedným z prvých adeptov, ktorých som chcel osloviť. A konečne ho spoznať osobne. Moju ponuku ochotne prijal. Stretnutie i rozhovor boli veľmi príjemné, a tak ako na mňa pôsobil na fotkách, pôsobil na mňa aj osobne. Skromný, pohodový, usmiaty, úspešný.

Rozhovor so Zuzanou Almáši Koreňovou

Začiatkom novembra 2016 som dostal zaujímavý mail. Napísala mi pani, ktorá vyrába bábky, ktoré liečia dušu. Najprv som sa začudoval, ale keď som si ich následne pozrel na Facebooku – nevedel som sa vynadívať. Hľadal som ten správny výraz na vyjadrenie. Úžasné! S pani Zuzanou sme si viackrát napísali a ja som zistil, že sa venuje mnohým aktivitám v oblasti vzdelávania. Hneď som vedel, že sa tu rysuje krásny rozhovor.

Rozhovor s Janette Kecskemétiovou

Cítite sa unavení hneď po prebudení? Máte výkyvy hmotnosti? Máte zvýšený krvný tlak, zrýchlený
tep, úzkosť, potenie? Máte vysoký cholesterol? Toto je len časť problémov, ktoré sú spojené
s ochorením štítnej žľazy, ktorá je generálnym riaditeľom celého nášho metabolizmu. Ak ste
spozorneli, tento rozhovor je určený priamo Vám – nečítate ho náhodne.